Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more


Home Page |Surname List |Index of Individuals |InterneTree |Sources


View Tree for Gårdejer. Jens Sørensen VaseGårdejer. Jens Sørensen Vase (b. 02 Oct 1843, d. 06 Mar 1896)


Picture of Jens Sørensen Vase
Kærby Vasehus

Jens Sørensen Vase (son of Søren Sørensen Vase and Kirsten Marie Pedersdatter) was born 02 Oct 1843 in Kærby Vasehus, and died 06 Mar 1896 in Kærby Vasehus. He married Lise Drachmann, daughter of Gothilff Henrich Drachmann and Ellen Christensdatter.

 Includes NotesNotes for Jens Sørensen Vase:
Bemærkninger til Slægtsskema vedr. Familierne i Hem Vandmølle og i Kærbyvasehus.

Det er sandsynligt, at alle Ejendomme i Hem ved Reformationen 1536 har hørt under Mariager Kloster, og efter denne er kommet i Kronens Eje. Imidlertid gør Frederik den Anden i 1579 et Mageskifte med Jacob Høeg til Trudsholm, hvorved 2 Gårde i Hem og en liden Lund Hem Lund Kaldet kommer i Trudsholms Besiddelse.

Det er Hem Lund, der i denne Forbindelse er interessant, da denne har omfattet det Område, der senere kom til at tilhøre Kærbyvasehus, og hvori Hem Vandmølle ifølge Sagnet skulde have været beliggende.

Men først noget om Hem Vandmølle ifølge dette Sagn. Herom fortæller Morten Sørensen Møller ?Valborgs Far følgende Stamfar til Slægten Møller er Søren Christensen, der levede og virkede i Hem Vandmølle omkring 1640?Skærtorsdag 1672, da Mølleren og hans Kone Dortea er ved at Klæde sig om for at gå til Kirke, løber Kværnen tom og Dortea går ud for at stoppe Møllen. Herved kommer hun for tæt på Mølleværket, der får fat i hendes lange udslagne hår og hun omkommer. Dette tog Mølleren sig så nært, at han snart efter denne ulykkelige Begivenhed opgav Mølleriet og Møllen blev flyttet til Skrødstrup. Søren Christensen og Dortea havde en søn Jens, der ofte benævnedes Møllerens Jens og som måske boede i Kærby vasehus. Denne Jens, som må have haft Efternavnet Sørensen, havde en Søn, der hed Christen Jensen, som vi kan finde i Kirkebogen for Hem- Sem Sogne og som døde 1741, 70 år gammel.

Såvidt Sagnet, men kan det virkeligt være rigtigt, at disse over 300 år gamle Begivenheder er husket så længe Det har jeg så prøvet at finde ud af ved Hjælp af forskellige Dokumenter og det viser sig i det store og hele at være rigtigt, som nærmer omtalt i det følgende.

Ad Nr. 1 i Slægtsskemaet. Christen Christensen har jeg fundet nævnt i et Skøde fra 1624 og i en Jordebog fra 166I, som Møller i Hem Vandmølle.

Ad Nr. 2 Søren Christensen er sikkert en Søn af Christen Christensen, da det passer både tidsmæssigt og navnemæssigt. Nu, må Christen Christensen i 1661 have været en ældre Mand i 166I,da han allerede nævnes som Møller i 1624, og det er meget vel muligt, at Sønnen Søren Christensen har været hjemme og hjulpet Faderen med Mølleriet.
Søren Christensen nævnes i et Skøde på Trudsholm, som Husmand i Skrødstrup i 1692.
I en Retssag fra 1686 finder vi Jens Sørensen Nævnt som Ridefoged på Trudsholm og
Søren Sørensen som Bruger af Kærbyvasehus og tilliggende Jord.
Endelig finder vi ved Matrikuleringen 1688 Esper Sørensen nævnt som Møller i Skrødstrup Vandmølle, medens der ikke nævnes nogen Vandmølle i Hem. Af ovenstående kan vi se at Vandmøllen i Hem er nedlagt engang mellem 1661 og 1688,hvilket jo stemmer smukt med Sagnet. Endvidere passer det tidsmæssigt og navnmæssigt og på forskellig anden Måde, at Jens, Esper og Søren er Sønner af Søren Christensen og Dortea som anført i Skemaet.

Ad Nr. 3 : Søren Sørensen beboer Kærbyvasehus 1686 som ovenfor nævnt og må på det tidspunkt have
været voksen. Han dør i 1732 og hans Kone dør i 1734, men vi ved ikke, hvad hun har heddet.
I Kirkebogen står der kun, "Mariæ Renselses Daug” blev Sl. Søren Waasmands Kone begravet.

Ad Nr. 4: Niels Sørensen blev gift med sin Kusine Gieske Espersdatter fra Skrødstrup Mølle og de
havde Kærbyvasehus i Fæste af Trudsholm fra 173I. Som det ses af Skemaet var der 2 Sønner,
der hed Søren Nielsen og den ældste af disse havde fra 1781?1800 en Gård i Hem ?Matr.
Nr. 3? i Fæste af Trudsholm. Derefter fik han Damgården i Fæste indtil I806, da han købte
denne Gård af Trudsholm for 1880 Rigsdaler.

Ad Nr. 5 : Søren Nielsen ?den yngre? blev kun 50 År gammel. Der står i Kirkebogen, at han omkom
under stærk Snefog på Sem Mark. Sønnen Niels døde samme År som Faderen.
Enken ?Ane Nielsdatter- drev derefter Ejendommen til sin Død 1829, vel med Hjælp af den ældste Søn Jens Sørensen. Kærbyvasehus købtes af Trudsholm vist nok i ? 18I8. Christen Sørensen arvede Damgården i Hem, efter sin Farbror Søren Nielsen.

Ad Nr. 6 : Søren Sørensen købte Kærbyvasehus efter Moderens Død i 1829 for den Gæld, der var
på Ejendommen og Aftægt til Broderen Jens Sørensen.

Ad Nr. 7 : Jens Sørensen købte Kærbyvasehus. af Faderen i 1869. Jens Sørensens Søskende, blev alle
gift og var bosat i Omegnen indenfor een Mils Afstand. Sønnen Søren Jensen købte
Kærbyvasehus 1898,og i 1906 lagde han det meste af Jorden sammen med Jorden til en
Gård i Hem By som han havde købt samme År.
Købte Kærby Vasehus af faderen 1869.

Randers, Onsild, Hem, Hem By og Sogn, , en Gaard - Kjerby Vase, 4, FT-1880

Jens Sørensen Vase, 36, Gift, Husfader, Gaardeier, , Her i Sognet
Lise Drachmann, 32, Gift, Hans Hustru, , Gimming Sogn, Randers Amt
Søren Jensen Vase, 8, Ugift, deres Barn, , Her i Sognet
Ane Jensen Vase, 3, Ugift, deres Barn, , Her i Sognet
Eline Jensen Vase, 1, Ugift, deres Barn, , Her i Sognet
Niels Nielsen, 16, Ugift, Tjenestefolk, , Øster Tørslev Sogn, Randers Amt
Enger Marie Christensen, 14, Ugift, Tjenestefolk, , Spentrup Sogn, Randers Amt[lkj230604.GED.FTW]More About Jens Sørensen Vase:
Burial: 1896, Hem Kirke.
Occupation: 1880, Gårdmand Kærby Vasehus.
Residence: 1880, Randers, Onsild, Hem, Hem By og Sogn, , en Gaard - Kjerby Vase, 4.

Children of Jens Sørensen Vase and Lise Drachmann are:
  1. +Ane Jensen Vase, b. 17 Jun 1876, Hem, Kærby Vasehus, d. 24 Dec 1959, Linde.
Created with Family Tree Maker


Home | Help | About Us | Biography.com | HistoryChannel.com | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2009 Ancestry.com