Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

The A.J. Meijer anchestors

Updated January 3, 2006

A.J. Meijer

Wantsnijdershoeve 116

Apeldoorn, 7326 XB

31555420206

aj.meijer@chello.nl

I am researching the Meijer family from Melle, Germany. Johan Herman Meyer-Drees first appears in the 1729 census, but I don't know where he was before that. He married Trijntje Jacobs van Waarde in 10 juni 1708.

In addition, I'm researching the van Dalen family.

Any information would be appreciated. I am also willing to share the information that I have.

MEIJER.

Te Ouddorp ondertr./tr. 3/18 sept. 1729 Johan Herman Meyer Drees, geboortig van Kerspel Rimschlo (dat ik niet kon vinden, ook in Duitsland niet) met Trijntje Jacobs van Waarde, ged. te 0., 10 juni 1708 als d.v. Jacob Joosten van Waarde en Laurijntje Pieters.

Een meier is een pachter, die het recht bezat landerijen altijddurend en erfelijk te gebruiken, tegen betaling van een onveranderlijke periodieke vergoeding en van vaste sommen bij overgang van het recht of bij het huwelijk van de meier. Dat heette het recht van beklemming, hetgeen in ons land veel in Groningen voorkwam. Niet elke mei er was echter een "beklemde meier". De "Meijerij van den Bosch" zal ook aan het woord meier zijn ontleend.
Het woord is bepaald van Duitse oorsprong, want het aantal Meyers, Maiers, enz. is daar zeer groot.
In Ouddorp vond men de naam blijkbaar te lang. Bij de doop van de kinderen hakte men radicaal kop en staart af en onze Meyer ging van stonde af aan door het leven als Herman Meijer.
Uit zijn huwelijk werden geboren:

Hendrik,ged. 0., 12 nov.. 1730,
Ariaantje ged. 0., 23 nov. 1732 en begr. 0., 16 sept. 1733;
Pieter, ged. 0., 31 okt. 1734 en Jacob, ged. 0., 3 nov. 1737. .

Hendrik ondertr./tr. te 0., 2 april/16 mei 1756 met Teuntje Corn. v. d. Zorg (en), ged. te Klaaswaal, 7 okt. 1736; uit dit huwelijk 2 d. en 1 zoon Herman, ged. 0., 27 febr. 1763, die later ook huwt. (1790).

Pieter ondertr./tr. te 0., 11 april 1l mei 1760 met Willemijntje Ar. v. d. Boogert, ged. 0., 11 mei 1732, uit welk huwelijk 2 d. en 3 zoons. Een zoon Jacob, ged. 0., 11 nov. 1764 huwt 1797.
Pieter hertrouwt nog tweemaal: in 1777 met Dingena Lievaert van Numans dorp en in 1788 met Jannetje van der Laan van Oud Beierland. Uit het tweede huw. geen kinderen; uit het derde 1 d. en 3 zoons.

Jacob trouwt tweemaal: 1e ond./tr. 0., 1/23 dec. 1759 met Neeltje Arens v. d. Boogert, ged. 0., 23 juli 1730 en begr. 0.,14 Jan. 1770. (Jacob en Pieter waren dus met twee zusters gehuwd).

Uit dit huwelijk 1 - vroeg overleden - dochter - en 5 zoons, waarvan verm. 2 jong overleden. Alleen de zoons Aren ged. 0., 25 mei 1760 en Herman, ged. 0.,.27 nov. 1763 trouwen op hun tijd.
Jacob trouwt dan ten 2e male: ondertr. 0., 14 febr./8 mrt. 1772 met Jobje Doens van der Linden, ged. 0., 8 nov. 1750 als d.v. Doen Kommers v. d. L. en Aagje Jobs Verduijn, uit welk huwelijk 3 dochters en 7 zoons, waarvan tenminste 2 d. en 1 zoon jong overleden.
Hiermee was het geslacht Meijer (Meier) in Ouddorp stevig gegrondvest.


Edit Your Page

My Family History

 

GEDCOM Trees (viewing trees requires 4.0 or later)

  • Alex Meijer stamboom (29 KB)
    I am researching the family tree of Johan Herman Meyer-Drees born in Melle, Germany around 1700. Any information is appreciated.
 

Family Photos

 

Family Tree Maker Reports and Trees

 
Created with Family Tree Maker

The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2009 Ancestry.com