Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Anecdotes uit het leven van de Hollandse Rosa's

Updated July 25, 2005

c.w.selders@worldonline.nl

Edit Your Page

[deze website is in opbouw]

To my american friends:Sorry,my knowledge of the english language
is not so good,so I make my website in dutch.

Welkom:Wim Selders,Annie,Meta,Gerard,Rene,Marijke,Roos,Floor en Rita Hinz!

Beschrijving van achtergrondverhalen van onze voorvaderen.

Deze website is bedoeld als eerbetoon aan een van mijn vroegere familieleden:de heer Gijsbert Arien van Rijckhuijsen.
Van hem worden 7 dikke boekdelen bewaard in het Gemmente Archief
te Leiden.
Gijsbert Ariensz van RIJCKHUIJSEN,amateurgenealoog,"Bode met de Bussche" te Leiden 1730-71;huisknecht 1725-30 Leiden,geboren op 16-09-1707 te Herwijnen,gedoopt op 18-09-1707 te Herwijnen (getuigen:Aaltje van Holten gent Rijckhuijzen en "in derzelfs plaats" Aartje Gijsberts Vijgeboom),overleden op 01-01-1772 te Leiden op 64-jarige leeftijd,begraven te Leiden,in de St Pieterskerk.Het poorterrecht werd hem op 16 januari 1730 verleend.Gijsbert ging eerst naar de dorpsschool in Herwijnen en vervolgens voor verder onderwijs naar Beesd.Vader Arien zocht daar een goed kosthuis,waar Gijsbert samen met zijn vriend Leendert de Fockert onderdak kreeg.
Toen Gijsbert 18jaar was (in 1725),kreeg hij via zijn Leidse achterneef Jacob Roosa een betrekking in Leiden, eerst als huisknecht bij de familie Musquetier, een lakenindustrieel en later, in October 1726, als lijfknecht bij Burgemeester Coenraad Ruysch.Die heeft hem later in 1730 tot stadbode aangewezen, welke functie hij 40 jaar heeft bekleed.Het poorterrecht van Leiden werd hem voor die laatste betrekking verleend.(GN 1956 en GN 1998).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-09-1733 te Leiden met de 26-jarige Willemina SCHEEPERS,geboren op 22-05-1707 te Leiden, overleden op 24-09-1745 te Leiden op 38-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.Agatha, geboren 00-00-1738 te Leiden.


Mariken Aeldersdr:Roosa,(Suster van Geurt Aeldertsz Roosa).
Deze Mariken op een tijd zijnde Spinnen bij een Buur daar tegen over,Spraken met elkanderen af op wat wijse,zij met hun beijde zouden kunnen door-gaan.
Na overleg van Zaken wiert goed gevonden,dat Marike des Nagts door het venster soude klimmen of ne'er Laten,en daer luijden bestelt zijnde die tot getuijgen waren,dat hij haar niet had weggevoert,maar hij met haer was me'de gegaen.
Dit geval ter ooren van haar Ouders gekomen zijnde,hoorden zeer nieuw toe,waar haar Dogter na toe was.Men meende dat zij verongelukt was,maer doen men hoorde dat Govert ook weg was,kon men denken dat zij met haer beijde weg waren.
Eijndelijk de Ouders wisten waer hun Dogter was,nam: te Deijll,alwaer door 't tussen Spreken van de Heer Richter-Holl,en andere daer zijnde vrienden,de questie tussen Ouders en Kint,in der Minne beslist,en toegestaan wiert,dat zij zamen zouden trouwen onder die mits van geen Kleermaker blijven,waer door hij Govert,door grote voorSpraek van de vrienden den tot School-bedienaer van Geldermalsem wiert aengenomen.
So dat Govert Hendriksz van Holten op den...1630 te Deijll is getrouwt
met Marike Aeldersdr:Roosa,


Br1

IV 367

(Gijsbert van Rijckhuysen)

geboren den 16 Septemb:1707

Toont eene Lunarisse Constitutie poletique.Listigh,is als geleerd geboren.Weet van alles wat.de Siekte is een verouder-
de mild-quaal en veroudert de gewrichtens van Scorbuth,is Scorbutiqe,jichtigh.niet siek van Herten,

dit bovenstaande is Copije geschreven den 23
Aug.1754 't Amsterdam,door Doctor j.Chr.
Ludeman.den zogenaamde Tover
Doctor.en heeft gekost............//: 12.=

----------------------------------------------

Alpha et Omega,Sij dog den waren aenjarig 't midden en eijnde in deze nativiteijt waer van aen horroscope is beginnende in de Signatuur Polus.Hoogte 49 graden 3 minuten in de aspectensin den 22 Maij 1707 (Wilhelmina Scheepers)

hier uijt is de Constituti

uit Liden doc

Br1

IV 367


[deze website is in

My Family History

 

Family Photos

 
Created with Family Tree Maker

The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2009 Ancestry.com