Family Tree Maker Online
Navigation Bar
Prev Page Prev Item Contents Index Go to Page Home Page Next Item Next Page

Page 10 of 46


Aner til Eva Jynge


      44. Kjeld Hanssen Gillund91, born 173591; died 182291. He was the son of 88. Hans Josefsen Gillund and 89. Anne Dælin. He married 45. Sophie Jonsdatter Alm in 10 barn.

      45. Sophie Jonsdatter Alm91, born 175391; died 182691.
     
Children of Kjeld Gillund and Sophie Alm are:
  22 i.   Jens Kjelsen Gillund, born 1788 in Gillund,Stange i Hedmark; married (1) Johanne Dorthea Larsen in ...(1.ekteskap); married (2) Karen Gubia Hansdatter Grimelund 1830 in ...(2.ekteskap) for ham.
  ii.   Jon Kjelsen Gillund, born 177091; married (1) Kjertsi Frantzdatter Norderhaug av Løten; married (2) Berthe Dyresdatter Hoff; married (3) Marthe Olsdatter Skjerden.
  iii.   Hans Kjelsen Gillund92, married Randi Pedersdatter.
  iv.   Magnhild Kjellsdatter92, married Erik Lindstad.
  v.   Sofie Kjelsdatter92, born 4 November, 179292; married Amund Andersen Fokhol in ...8 barn.


      48. Samuel XXX Hegge.
     
Child of Samuel XXX Hegge is:
  24 i.   Augustinus Samuelsen Hegge, born ca 1750; married Mette Elisabeth Mathiasdatter Høysager 17 October, 1785.


      50. Mathias Svenson Moth Høysager93. He was the son of 100. Svend Olson Høysager and 101. Susanne Dortea Olsdatter Tönder. He married 51. Mette Elisabeth Junghans 15 February, 173193.

      51. Mette Elisabeth Junghans.

Notes for Mathias Svenson Moth Høysager:
      -hytteskriver ved Svorkmo
     
Children of Mathias Høysager and Mette Junghans are:
  25 i.   Mette Elisabeth Mathiasdatter Høysager, married Augustinus Samuelsen Hegge 17 October, 1785.
  ii.   Elen Maria Mathiasdotter Høysager93, born 1734 in Svorkmo93; died 15 April, 1820 in Trondheim93; married Lambert Matsson Schrøder.
  More About Lambert Matsson Schrøder:
jobb: løynant


      56. Simon Olsen Lund94, born 1719 in ..kom fra Nykøbing95; died 31 May, 176996. He married 57. Karen Petronella Arctander Borch 10 August, 1758 in ---(1.ekteskap for henne)96.

      57. Karen Petronella Arctander Borch96, born 5 January, 173196; died 6 September, 181096. She was the daughter of 114. Peder Jeremiassøn Hass Borch and 115. Karen Johansdatter Schjelderup.

Notes for Simon Olsen Lund:
      -parykkmaker, bodde i Skomagerveiten
      -tok borgerskap i Tondheim i 1750 under navn Simon Lorentz Lund
      "Parykmager Simon Olsen Lund kjøbte 8/2-1755 af murmester Ole Andreas Storchs enke Helle Jensdatter Schive hendes             gaard mellem guldsmed Lucas Ovide og Stadschirurg Wasmuth for 500 dlr."
      Afskriftens Rigtighed attestes (Stiftsarkivet i Trondhjem 22-sept. 1912)
      sign. Kristian Koren
     
Children of Simon Lund and Karen Borch are:
  i.   Peder Borch Lund97, born 30 September, 175898; died 25 February, 180598; married Rebekka Elisabeth Kildal 4 August, 179199.
  Notes for Peder Borch Lund:
      -i 1783 misjonær i Varanger, i 1784 sogneprest i Vardø og i 1790 sogneprest i Ørnes(Nordland)

      ...Peder B. Lund var en duelig mann, ypperlig taler, nidkjær i embetet, god musikus, stor innsikt i astronomi, stod i korres-             pondanse med professor Bugge i Kjøbenhavn som aktet han høyt..."
      Han var den første til å beskytte fiskerne ved å varsle uvær på forhånd. (fra Hilmar Henrichsen, Det gamle Astafjord og             Ibestad-1981)
      -døpt 29/10-1758, ...sogneprest

  ii.   Elisabeth Margrethe Lund99, born 175999.
  Notes for Elisabeth Margrethe Lund:
      -døpt 16/10-1759

  iii.   Karen Elisabeth Lund99, born 176099.
  Notes for Karen Elisabeth Lund:
      -døpt 25/11-1760

  28 iv.   Johan Schjeldrup Lund, born 1761; died 7 December, 1826; married Hemminga Kjerstine Foss 2 November, 1797 in Vår Frue Kirke i Trondheim.
  v.   Margrethe Sofie Lund99, born 1762.
  vi.   Sofie Katrine Tyrholm Lund99, born 1764.
  vii.   Elisabeth Margrethe Lund99, born 1767.
  viii.   Simon Lund99, born 1769.
  ix.   Cicilie Margrethe Lund99, born Aft. 1769.
  Notes for Cicilie Margrethe Lund:
      - var ihuset hos Provst Gunnar Berg


      60. Aage Brodersen Hagen100, born 1731 in Trondhjem101; died 1796 in Værdalen102. He was the son of 120. Broder Boysen and 121. Elsebe Marie Rasmusdatter Hagen. He married 61. Dorothea Magdalene Arnet 1766 in Trondheim103.

      61. Dorothea Magdalene Arnet104, born ca 1733105; died 2 October, 1829 in Trondheim (i Thomas Angells hus)106. She was the daughter of 122. Peter Arnet and 123. Anna Dorothea Arnesdatter Løwe.

Notes for Aage Brodersen Hagen:
      "..Kjøpmand, proprietær, Eier af Maritvold i Værdalen.."-
      - døpt 24-11-1731 i Domkirken
      - begr. 13-1
     
Children of Aage Hagen and Dorothea Arnet are:
  i.   Broder Peter Hagen106, born 15 September, 1768 in Verdalen107; died 23 February, 1850 in Kjøbenhavn, General Major Kommandant i Kjøbenhavn.108; married Fredrikke Paap in ...(ingen barn).
  ii.   Anne Dorothea Hagen109, born 3 December, 1769110.
  iii.   Elsebe Marie Hagen111, born 11 November, 1770 in Verdalen112; died 5 August, 1858 in hos G. Fossum,Fredrikstad112.
  30 iv.   Rasmus Aagesen Hagen, born 13 July, 1771 in Maritvold i Værdalen; died 10 July, 1843 in Karnes i Lyngen; married Christiane Margrethe Rønneberg 23 February, 1806 in i huset på Karnes(hennes 2.ekteskap).
  v.   Kristine Elisabeth Hagen113, born 21 November, 1771 in Verdalen114; died 3 September, 1827 in døde hos moren i Thomas Angells hus114.
  vi.   Sirianna Magdalena Hagen115, born 4 January, 1773 in Verdalen116; died 14 July, 1843 in Fredrikstad116; married Ernst Anton Henrich Lammers 1796 in ...(5 barn)117.
  vii.   Peter Arnet Hagen118, born 24 April, 1775 in ..kjøpmann Trondheim119; died 18 May, 1823119; married Marie Sofie Ackermann 22 August, 1806119.


      62. Kristoffer Tjerandson Rønneberg120, born 1737 in Rønneberg121; died 28 September, 1824 in Ålesund122. He was the son of 124. Tjerand Isakson Årsland and 125. Kari Kristoffersdatter Gausel. He married 63. Margrethe Christine Rasmusdatter Frøisø in ...(2.ekteskap) for henne.

      63. Margrethe Christine Rasmusdatter Frøisø123, born 25 March, 1736 in Froïso,Sundalen124; died 3 March, 1788125.

Notes for Kristoffer Tjerandson Rønneberg:
Kalt Christoffer Tjerandson Rønneberg i Herøyboka, det er også sagt at.." han kom fra Jæren og hadde krambusvein ymse stader her omkring før han overtok enkja og andelen etter Schjelderup på Kriksholmen..."Skrev seg Christopher, ættefar for Ålesunds-Rønnebergene.Wrote his name Christopher, starter of the Rønneberg-clan of Ålesund.


  Notes for Margrethe Christine Rasmusdatter Frøisø:
Since she was a widow after Elias, her first son in a later marriage was named, according to tradition, after her first husband. And so Elias got his name. ®45

     
Children of Kristoffer Rønneberg and Margrethe Frøisø are:
  31 i.   Christiane Margrethe Rønneberg, born in Kriksholmen i Herøy,Sunmøre; died 1862; married (1) Ulrich Wedich Wasmuth; married (2) Rasmus Aagesen Hagen 23 February, 1806 in i huset på Karnes(hennes 2.ekteskap).
  ii.   Elias Rønneberg126, born 1763126; died 24 December, 1834126; married (1) Anne Cimber Aagesen Høyer 1786; married (2) Karen Sybilla Rødder Baade 25 September, 1801126.
  More About Elias Rønneberg:
Record Change: 21 August, 1998126

  More About Karen Sybilla Rødder Baade:
Record Change: 21 August, 1998126

  iii.   Rasmus Rønneberg127, born 1776128; died in døde tidlig,kjøpt Larsnes i 1802129; married Gjerthrud Helene Wiig.
  iv.   Carl Esaias Rønneberg, born 10 August, 1779 in Korsen, Ålesund; died 29 January, 1858; married Elisabeth Marie Mecklenburg.Page 10 of 46

Prev Page Prev Item Contents Index Go to Page Home Page Next Item Next Page


Home | Help | About Us | Biography.com | HistoryChannel.com | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2009 Ancestry.com