Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Kai G. Svendsen. Holstebro, Denmark

Updated October 5, 2008

Grønbæk slægtens historie oprindelse og udbredelse.


Af historien skal der fremhæves følgende kendsgerninger:

Af undersøgelser, der er foretaget i rigsarkivet, fremgår det, at gården findes optaget i den første matrikel 1664. Som fæster anføres Marquor Pedersen (Marcus Pedersen). Men før den tid kan der ikke siges noget nærmere om den med sikkerhed. Den findes således ikke optaget i en under 30.10.1660 indsendt jordebog over Tvis Kloster og heller ikke i lenets jordbogsregnskaber 1653.

Ifølge oplysninger, der er indhentet fra Landsarkivet i Viborg, er gården opført i den store matrikel 1688 som fæstegård af Tvis Kloster (gl.: Hartkorn 6 Tdr., 3 Skp., 2 Alb., nyt: Hartkorn 4 Tdr., 6 Skp., 2 Alb.), og som sådan omtales den flere gange i protokollerne.

Efter hvad der foreligger, var den første af slægten, der var Fæster af gården, Mads Kjeldsen , der nævnes som sådan i matriklen 1688, ligeledes i landstingets skøde- og pantebog 1691 (26 fol. 309) og 1703 (33 fol. 306). I skødet 1689 (25 fol.1) anføres ved Grønbech: Marcus Pedersen - nu Mads Kjeldsen.

I skøde- og panteprotokol for Hjerm-Ginding Herreder, (fol. 40 b), anføres “Skødet for Kjeld Madsen på hans hidtil i fæste havende gård af Tvis Kloster Gods, Grønbech i Tvis Sogn af Hartkorn 4 Tdr., 6 Skp., 2 Alb.” Købesummen var 900 Rdl. Skødet er dateret 18.6.1804.

I 1875 blev gården delt i omtrent to lige store dele: Den østre gård bevare navnet Grønbæk (Matr. nr. 4a Munkbro), der overtages af Kjeld Didriksen (Grønbæk) og Vester Grønbæk (Matr. nr. 4b Munkbro), der tilfaldt Svenning Didriksen (Grønbæk). Fra Mads Kjeldsen er gården gået i arv til hans efterkommere i lige linie ned til vore dage.

Efternavn anføres som Grønbech, eller Grønbæk med henholdsvis Madsen eller Kjeldsen, foran eller efter og endelig det sammensatte navn (Madsen Grønbech, Kjeldsen Grønbech).

----------------------------------------------------------------

Ovenstående er indledningen til Lektor Jens Grønbæk’s ”Et slægtsregister” udgivet i hæfteform i 1938, og er grundlaget for efterfølgende register.
I det omfang det har været mig muligt, har jeg udbygget registret.

----------------------------------------------------------------

Det vil glæde mig meget om personer med relationer til– og interesse for slægten og dens historie vil kunne supplere med oplysninger, billeder, samt andet materiale der kan tilføre registret nye oplysninger, og udfylde de huller der måtte være.


Eventuelle papirbilleder returneres selvfølgelig, hvis dette ønskes.

Personoplysninger gældende for alle i dette register:
Fødestedet er opgivet med Dato, Kommune, Sogn, "Gård/bygning" eller anden lokalitet i sognet, samt kommune.


Kai Grønbæk Svendsen

kaison@mail.dk

Edit Your Page

My Family History

 

Family Tree Maker Reports and Trees

 
Created with Family Tree Maker

The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2009 Ancestry.com