Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

Dit is bundeling van de familieregisters van de familie van mijn vader, de familie VAN DER SCHAAF en de familie van de ouders van mijn Moeder, de familie VISSER en POPMA. Ook is er een overzicht van de familie van mijn zwager, de familie VENEMA. Al deze families hebben hun oorsprong in Friesland.
Daarnaast heb ik nog een overzicht van de familie van mijn vrouw opgevoert, de familie BECKERINGH uit de provincie Groningen en Drenthe en de aangehuwde familie's.
Heeft u meer informatie over deze familie's, of wilt u meer informatie; ik ben altijd bereikbaar op mijn Email-adres.

These are the Family Trees from the Familys VAN DER SCHAAF; VISSER, POPMA and the familt VENEMA from Friesland. Also you may find a Family Tree from my wife, the family BECKERINGH from Groningen and Drenthe. There is also gen. information about the allied familys.
All the mentioned places are in the northern provinces of the Netherlands.
For more information please write to me om my Email-adres.

N.B. Alle gegevens in de kwartierstaten en ander informatie is zo goed mogelijk nagekeken in de archieven en in ander bronnen. Het is niet allemaal uit eigen onderzoek, dus is niet alles zelf gecontroleerd, dus onder alle voorbehoud. Er kunnen dus fouten inzitten. Indien U informatie uit deze Home-page wilt gebruiken voor eigen gebruik is dat toegestaan en voor eigen risico, maar wees dan wel zo vriendelijk te verwijzen naar deze Homepage en naar de naam van de onderzoeker.
Zo wil ik bedanken de Hr. Watte Visser voor 't beschikbaar stellen van zijn gegevens over de Fam. VISSER en voor de Fam. POPMA de Hr. Wouter Kok en zijn moeder Mevr. A.Kok. En ook wil ik Doewe Veen uit Zutphen bedanken voor zijn aanvullende werk en al die andere personen die mij hebben geholpen met het invullen van al die 'lege' vakjes in de kwartierstaat van mijn vrouw en de andere kwartierstaten.

Greetings en veel leesplezier.
De Stambomen van v/d SCHAAF; VISSER; POPMA en BECKERINGH.
Updated May 9, 2007

Pieke van der Schaaf
Douwe Sikke Bangmastrjitte no.34
Reduzum, Fryslân 9008 TN
Netherlands Holland
+31566600320
p.schaaf6@chello.nl

Edit Your Page

Books

 

Family Photos

 

Family Tree Maker Reports and Trees

 

Related Files

  • zoekmachine (1 KB)
    U gids voor het vinden van de juiste persoon.
 

Related Links

 
Created with Family Tree Maker

The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2009 Ancestry.com