Big changes have come to Genealogy.com — all content is now read-only, and member subscriptions and the Shop have been discontinued.
 
Learn more

The Genealogy Home Page of Welker and Welcker (Holland)

Updated October 12, 2013


Marco Welker
marco@welker-online.net

Edit Your Page

http://welker-online.net

Het stamboomonderzoek.

Naar aanleiding van een stamboomonderzoek dat mijn overgrootvader Hermanus Lodewijk Welker (geb. te Amsterdam op 28-12-1870) rond 1910, aan de hand van o.a. diverse gegevens uit een Statenbijbel (uitgegeven 23-2-1702) heeft uitgevoerd heb ik in 1997 het onderzoek opnieuw opgestart.

De originele stamboom van Hermanus Lodewijk gaat terug tot Conrad Welcker waarschijnlijk geboren rond 1550 te Alsfeld (Duitsland).

Eind 1997 heb ik een brief gestuurd naar alle in Nederland aanwezige families Welker en Welcker, naar aanleiding van deze brief heb ik vele leuke reacties ontvangen uit alle hoeken van Nederland. Op dit moment heb ik alle personen die aangeschreven waren gesproken, of ken ik de relaties met andere personen in mijn lijst.

Dhr. P.M.H. Welker en het Welckerboek

Ik ontving van J.Welker een "Welckerboek" van maar liefst 214 pagina’s , geschreven door zijn grootvader P.M.H.Welker uit Numansdorp en uitgegeven in 1907 met de titel “Urkunden und Aufstellungen zur genealogie und geschichte der Familie Welcker “De aanvullende familie gegevens die iedereen mij heeft toegestuurd heb ik in de computer ingevoerd en ook de gegevens uit het "Welckerboek" zijn verwerkt.

Vervolgonderzoek.

In 1998 ben ik lid geworden van de Nederlandse Genealogische Vereniging (zie ook www.ngv.nl) toen nog gevestigd te Naarden en inmiddels verhuisd naar Weesp. Daar ligt een schat aan informatie opgeslagen die betrekking heeft op achternamen , beroepen , wapens , krantenknipsels , bidprentjes en nog veel meer. In deze archieven heb ik veel informatie gevonden die van grote waarde waren voor mijn onderzoek.

Vervolgens heb ik in 2000 een bezoek gebracht aan het Gemeente Archief Amsterdam.
Het Gemeentearchief Amsterdam is toegankelijk er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn Amsterdamse familie, woonhuis, bedrijf of buurt.

Hier ben ik op zoek gegaan in de gezinskaarten. Op een gezinskaart staan alle gegevens vermeld van een familie vanaf het trouwen, verhuizingen werden er op bij gehouden en verder geboortes en overlijden.
Een andere bron van informatie zijn de woningkaarten. Hierop staan per huisadres (die soms verschillen van de huidige straatnaam en nummering) gegevens genoteerd over de bewoners door de jaren heen.

In dit archief vond ik o.a. het definitieve bewijs dat Johan Adam Welcker (geb. 10 juli 1771) vanuit Kleinern (Waldeck) verhuisde en in Amsterdam huwde met Johanette A.M.Frick (geboren te Hamburg) en daar is gaan wonen.

Veel van zijn voorvaders woonden in Kleinern of Niederklein(Duitsland).
Ook de daarop volgende “stamhouders” woonden voornamelijk in Amsterdam, te weten Johan Christiaan Lodewijk Welcker (geb.26 oktober 1791), Hermanus Lodewijk Welker (geb.4 januari 1828) en Hermanus Lodewijk Welker (geb.28 december 1870) totdat mijn grootvader Jan Welker (geb.2 juni 1909) via diverse woonplaatsen waaronder Roermond, Overberg, Naarden en Hoenderloo, in Apeldoorn is gaan wonen en mijn vader H.J.R.Welker (geb.8 oktober 1937) in Naarden is gebleven.

Welcker of Welcker?

Johan Christiaan Lodewijk Welcker (geb.26-10-1791) is in zijn leven diverse malen verhuisd. Blijkbaar is bij zijn 5e verhuizing , naar de Egelantiersgracht 45 te Amsterdam , door een ambtenaar van de gemeente Amsterdam de C vergeten te schrijven . Daarna zijn beide achternamen Welker en Welcker in Nederland naast elkaar blijven bestaan.
Ook in de tijd van onze Duitse voorouders moet deze fout diverse malen gemaakt zijn, gezien de hoeveelheid familiestammen zowel die zowel met als zonder de C worden geschreven.

Veel in onze familie door de eeuwen heen voorkomende voornamen zijn o.a.:
Abraham , Adam , Andreas , Balt(zer)hasar , Christiaan , Christo(ph)ffel , Daniël , Georg , Hermanus , Hermina , Johan , Konrad , Lodewijk , Magdalena , Maria en Willem.


Family Tree Maker Reports and Trees

 

Related Links

 
Created with Family Tree Maker

The content shown on this page has been submitted by a Genealogy.com customer, and is not subject to verification by Genealogy.com. Neither Genealogy.com nor its affiliates are responsible for the accuracy of any information contained on this page. The opinions expressed on this page are the author's alone and not the opinions of Genealogy.com.

Home | Help | About Us | Site Index | Terms of Service | PRIVACY
© 2009 Ancestry.com